log

Özgür Uçkan

Göçebe Bilgi
social

(DOMUS M, S:7, Ekim-Kasım 2000)
Tüm yaşamını bir örümcek olarak geçirmeye mahkum edilen nakış ustası, ağların göçebe ruhu Arakhne ile, ilk kent planlamacısı, labirentlerin efendisi Daidolos, bugün nerede buluşurlardı dersiniz: elbette Internet’le, uluslararası kurumsal ağlarla, uydular ve fiber-optik kablolarla tüm kentleri birbirine bağlayarak küreselleşen, siber kimlikler, topluluk ilişkileri ve yeni ekonomiyle içinde “yaşamaya” başladığımız sanal AğKentte …

 

“Fakat, sibermekan da neydi? Nereden gelmişti? Sibermekan, dünyanın tüm bilgisayarlarından sahne sisi...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

(Domus M, S: 5, Haziran – Temmuz, 2000, sf. 78 – 79)

Yolculuk, özellikle de gezi, “turizm” olarak tanımlandığından bu yana, daha önce benzerleri olmayan yeni, “özel” mekanlar gelişti. Turiste özel mekanlar… Oysa hala gidilen yere özel mekanların arayışında yola çıkmak, hatta mekansız, yalnızca yolculuk fikrinin ve eyleminin anlamına varmak için gezgin olmak da mümkün…

 

Turizm Mekanı

Özgür Uçkan

Geçtiğimiz yüzyıl, “tatil” ve “kitle turizmi” denilen iki ayrıcalıklı olguya...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

(Mobimag Dergisi, Şubat 2004 – 3G öncesi bir yazı…)
Atom-bireyler arasında kurulan potansiyel etkileşim ağı, ciddi bir sosyo-ekonomik dönüşüme işaret ediyor. “Bilgi çağı”, “iletişim devrimi” gibi nitelemelerin en simgesel göstergelerinden biri, hemen her sözcüğün başına takılan “e” önekiydi. Artık “m” harfi baskın: m-ticaret, m-reklam, m-borsa, m-banka, m-kütüphane, m-devlet, m-eğitim, m-sanat, m-oyun, m-terör, m-seks…

Giderek ucuzlayan ve güçlenen işlemcilerle donatılmış sayısız aygıtın birbiriyle sayısal diller aracılığıyla anlaştığı devasa bir ağ ufukta...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

(ARIES, S:1, Haziran-Ağustos 2002)
Kitap, bellek olarak kağıt ortamını kullanan bir bilgi mekanıdır. Basılı yazının çizgisel ve artzamanlı mekanı. Kitabın, bellek olarak kağıttan daha “yumuşak” bir ortamı, “bit”lerin  elektronik ortamını kullanan yeni bir türü, yazının bu kez ne çizgisel, ne de artzamanlı olan bir başka mekanını ortaya çıkartmıştır: elektronik kitabın bilgi hipermekanı.

 

“Web, ışıkları yanmayan ve bütün kitapların yerde yığılı olduğu bir kitaplığa benziyor…”
Gerry McGovern [1]

İskenderiye Kitaplığı’ndan,...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

(Medium, İsmet Doğan, 1996 içinde)

Bileşik kaplar hiçbir zaman boş değil. Medyum masum değil. İletişim imkanını ethiğin paylaşımına dönüştürmek mümkün, iki ya da daha çok insan arasında. Bu iletişimin modelleri iki kişilik aşk da olabilir; Chiapas’da toplanan, Tarahumaras mirasçısı Zapatista’ların “Neo-liberalizme karşı 21.Yüzyıl Enternasyonali” de; sanatın göçebe sezgisiyle nüfuz edilebilir “ara-dünyalar” da… Ve tümü birden. “Şimdi ve burada”…


“Aralarından irtibatta bulunan kaplardaki sıvıları dengede tutma prensibi” olarak formüle edilen ve...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

Kim? “Öteki” kim? Bu “ben”im kim olduğuma göre mi değişir? Hayır. “Öteki” bir inşa, bir “teknoloji”. “Ben”den “biz” yapmak için… Beni yokeden bir inşa. Bana kim olduğumu söyleyen buyruk.

“Öteki” bir yüzey, yüzeysel, derinliği yok. Bir “katman” bile değil. Bir örtü. “Öteki”, kozmetik bir kesik; derinliği olmayan, incecik, ‘imkansız” bir sınır. “Öteki”, bir kurgu, bir “kişi”, “şey”, “hayvan”, bitki” vb. değil; ama varolmak için onlara ihtiyacı var. Bana da… Öteki”,...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

(Roll, yayın hayatına Kasım 1996′da başladı. Kasım 2009′da 13. yaşını kutluyor. Aşağıdaki yazı Kasım 1997′de Mavi Dergisi’nde Roll’un 1. yaşını kutlamak üzere kaleme alınmıştı. Aynen devam Roll!)

Nice yıllara yuvarlan Roll…

“1. (isim) Sicil, defter, liste, sarma, hadde, takla.
2. (fiil) Gürleme(k).
3. Yuvarlanmak, yuvarlamak, haddeden geçirmek, hamuru oklava ile açmak, geçmek (vakit), sarmak, çevirmek, sökün etmek, tekerleme, dalga.
4. (isim) Dergi. Uzun metrajlı. Yüzde 100 selüloz, yuvarlanır, yosun tutmaz,...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz

“Füzyon” bu müziğin adı olabilir. Ama erime, karışma, organik bir bütün oluşturma gibi “kimyasal” bir tarzdan değil, birbirine indirgenemez atom çekirdeklerinin gerilimli etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir patlamadan ya da daha iyisi ilişkiye giren parçaların hakkını veren bir tür “siklonik” kolajdan, karıştırılan iskambil destesi hışırtısının, bu “şans müziği”nin egemen olduğu bir ses “cut-up”ından söz ediliyorsa.

“Rüzgârda savrulan bir yaprağım ben”

John Cage, Writings through Marcel Duchamp

“Buldozerler yağmur ormanlarını, sinmiş...

Yazının Devamı
Toplam Yorum: ...
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz
sag

“Göçebe Bilgi”

Disiplin kimliğin, kimlik aklın, akıl hayal gücünün yerini almasın; düşünce disiplinler, fiiller, diller, kültürler "arası" dolaşsın diye... Bilgiyi neşelendirmek için… Zihin "göçebe"...